Home

Pytagoras og formlikhet

Her skal vi se på et utvalg av bevis for Pytagoras' setning. Vi skal først se på et der vi tar utgangspunkt i formlike trekanter I denne videoen fra matematikk 1P lærer du hvordan pytagoras setning og formlikhet kobles sammen. Vi ser på rettvinklede trekanter, hypotenus og katet Lengder, vinkler, areal, formlikhet og pytagoras setning. Dette opplegget er hentet fra heftet: Undersøkende matematikk - undervisning i videregående skole Hensikt • Å forstå et visuelt bevis for Pytagoras setning • Å kunne gjennomføre et bevi

Our Heritage - Mæla ungdomsskole

I videoen om Pytagoras og formlikhet går vi gjennom Pytagoras likning og bruker den for å løse oppgaver om formlikhet Pytagoras og formlikhet eks. avansert. Pytagoras og formlikhet eks. avansert. Skip navigation Sign in. Search. Loading... Close. This video is unavailable. Watch Queue Queue Pytagoras' setning er en læresetning i geometrien som beskriver forholdet mellom sidene i en rettvinklet trekant. Setningen sier at kvadratet på hypotenusen i en rettvinklet trekant er lik summen av kvadratene på de to katetene. Hvis katetenes lengder er a og b og hypotenusen har lengde c, er altså a2 + b2 = c2. Det finnes uendelig mange hele tall som oppfyller denne betingelsen Planke i gatekryss - Pytagoras og formlikhet. phfjeld » 16/01-2008 19:10 . Hei. Sitter med en matteoppgave ingen av lærerne på skolen har klart enda, og lurer på om noen kunne komme med en pekepinn eller et svar (eventuelt også en gjennomgang med utregning)

A Nation Of Immigrants - Mæla ungdomsskole

Matematikk for realfag - Ulike bevis for Pytagoras

 1. Pytagoras' setning er altså kalt opp etter Pytagoras som levde ca. 569-475 f. Kr. Men sammenhengen mellom lengdene av sidene i en rettvinklet trekant var imidlertid kjent lenge før Pytagoras' tid: Både de gamle babylonerne og kineserne kjente til og brukte setningen. For eksempel stammer følgende hypotenus-diagram fra Kina
 2. Bruk formlikhet og regn ut hvor høyt treet er. vis fasit. Trekanten dannet av bakken, staven og siktelinja er formlik med trekanten som dannes av bakken, treet og siktelinja. Trekantene har felles vinkel der siktelinja treffer bakken og både staven og treet danner med bakken. Forholdstall f er: f = 10, 5 0, 5 = 21. Treet er 2, 0 m · 21 = 42.
 3. Aktivitet B: Formlikhet og areal bruke og grunngje bruken av formlikskap og Pytagoras' setning i berekning av ukjende storleikar Etter 1T Geometri bruke geometri i planet til å analysere og løyse samansette teoretiske og praktiske problem med lengder, vinklar og areal.
 4. Vinkler, trekanter, formlikhet og Pytagoras
 5. Pytagoras var en gresk matematiker, filosof og astronom. Han grunnla en skole i Kroton (nå Crotone) i Sør-Italia. Den var en tid svært populær og ble styrt av en innviet krets som ble kalt pytagoreerne. Som matematiker er navnet hans særlig knyttet til Pytagoras' setning.

• løse sammensatte oppgaver med Pytagoras' setning og formlikhet Fasit Test deg selv Side 96 1 a) x = z = 132° og y = 48° b) x = 30°, y = 30° og z = 40° 2 A og C 3 a) 8,0 cm 4 5,2 cm 5 4,0 cm 6 Vinkel A er felles og vinkel ADE og vinkel ABC er samsvarende vinkler ved parallelle linjer og derfor like store. AD er 2,6 cm • bruke og grunngi bruk av formlikhet, målestokk og Pytagoras' setning til beregninger i praktisk arbeid • løse problem som gjelder lengde, vinkel, areal og volum Læringsmål Etter at du har arbeidet med dette kapittelet skal du sette kryss i de boksene som tilhører de læringsmålene du har oppnådd bruke formlikhet og Pytagoras' setning i beregning av ukjente størrelser. Kompetansemål etter Vg1P. Geometri Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke formlikhet og Pytagoras' setning til beregninger og i praktisk arbeid. Utstyr Datamaskiner med nettilgang. To og to elever kan ev. jobbe sammen. Aktivitet/oppleg

Mattevideo Optimal videolæring Pytagoras og formlikhet

Oppgave Formlikhet kan brukes i mange ulike anledninger, derfor er det viktig å forstå og trene på slike oppgaver, slik at man fort oppdager formlikhet i diverse oppgaver. Til dette kapitlet kan du bruke forståteknikker, i tillegg til noen tips for hvordan man løser geometriske oppgaver •Jobbe med kongruens, formlikhet, areal, brøkregning, koordinatsystem og Pytagoras. Læreplanen sier: •2.trinn: •kjenne att og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurar i samband med hjørne, kantar og flater og sortere og setje namn på figurane etter desse trekk

Pytagoras setning Matematikksentere

 1. Bruke, og grunngi bruken av, formlikhet, målestokk og Pythagoras setning til beregninger og i praktisk arbeid Løse problemer som gjelder lengde, vinkel, areal og volum Regne med ulike måleenheter, bruke ulike måleredskaper, vurdere hvilke måleredskaper som er formålstjenlige, og vurdere hvor usikre målingene er Funksjone
 2. Måle avstand mellom høydekoter på kartet for så å benytte Pytagoras til beregning av hypotenusen for så å summere dem. Måler så luftlinje på kartet og finner den prosentvise forskjellen. Går til et punkt ved sjøen og bruker kart for å finne avstand til fjell. Bruker arm og linjal og beregner fjellets høyde med formlikhet
 3. Bruk formlikhet. 3.7 Pythagoras på mange måter Grekeren Pythagoras ble født på Samos 569 og døde ca. år 500 f. Kr. Setningen som har fått hans navn ser ut til å ha vært kjent lenge før hans fødsel. Setningen gjelder for en rettvinklet trekant og er følgende
 4. Pythagoras trodde på reinkarnasjon, og mente at menneskets sjel også kan bli gjenfødt i et dyr. Hans disipler i de høyeste gradene fikk ikke spise noen form for kjøtt eller fisk. Pythagoras var selv vegetarianer. [trenger referanse] Pythagoras anbefalte ofring av mat til gudene, men avviste bestemt blodoffer
 5. Kompetansemål: bruke formlikhet og Pytagoras' setning til beregning i praktisk arbeid Under middels måloppnåelse ( Krav karakter 2 ) Ekstra råd: Gjøre lekser hjemme Benytte leksehjelpen på skolen Type oppgaver\Nettressurser Kjenne til pytagoras Kan navngi sidene i en rettvinklet trekant Finne hypotenusen nå
 6. Skrevet av Hans Jørgen Brucker og Christoph Kirfel. Utgitt av Caspar forlag as - www.caspar.no 64 GEOMETRI Oppgave 3.18 Vis at det er mulig å multiplisere og dividere linjestykker som vist i figur 3.2. Bruk formlikhet. 3.7 Pythagoras på mange måter Grekeren Pythagoras ble født på Samos 569 og døde ca. år 500 f. Kr
 7. Areal og formlikhet. På denne siden finner du videoer om arealberegninger og formlikhet. Videoen under er den første av to filmen som tar for seg hvordan vi kan beregne areal av ulike geometriske figure

Geometri er læren om figurer og forhold i plan og rom. Med måling mener vi blant annet å måle og regne ut lengder, areal og volum. Omgjøring av enheter står også sentralt her. Se litt på de tre bildene under før du går videre på lenkene til høyre. Konstruksjon Omkrets, areal og volum Pytagoras og formlikhet Pytagoras fant ut og beviste at arealet av kvadretet på hypotenusen er likt arealet til summen av arealene på katetene. Med andre ord. Arealet av det store kvadratet er likt arealene av de to små kvadratene. Dersom vi skriver pytagoras med matematikk får vi (4) Eller vi kan si (5 utføre og analysere konstruksjoner definert av rette linjer, trekanter og sirkler i planet, med og uten bruk av dynamisk programvare; utlede og bruke skjæringssetningene for høydene, halveringslinjene, midtnormalene og medianene i en trekant; gjøre rede for forskjellige bevis for Pytagoras' setning, både matematisk og kulturhistoris Tekst og oppgaver i tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninge bruke formlikhet og Pytagoras' setning i beregning av ukjente størrelser. Kan slike oppgaver bidra til at elevene blir flinkere til å tenke og handle. Modul 6: Pytagoras' setning (oppgaver) - - ND

Pytagoras og formlikhet eks

Kompetansemål: bruke formlikhet og Pytagoras' setning til beregning i praktisk arbeid Under middels måloppnåelse ( Krav karakter 2 ) Ekstra råd: Gjøre lekser hjemme Benytte leksehjelpen på skolen Type oppgaver\Nettressurser Kunne definere hva som menes med formlike trekanter, og bruke dette til å avgjøre om to figurer e Pytagoras setning og intelligent liv på jorda. På 1800-tallet ble det foreslått av vitenskapsmenn å hogge store skogsområder i Sibir som viste tre kvadrater som omringet en rettvinklet trekant. Dette var for å markere mennesket eksistens, slik at den ble synlig fra verdensrommet Videoen under beskriver Pytagoras setning med noen eksempler på hvordan den kan anvendes Videoen under tar for seg trekanter med vinkler på 30, 60 og 90 grader og viser hvordan sider kan beregnes i slike trekanter Bruk formlikhet/forholdstall og regn ut hvor høy flaggstanga er. Se fasit . Pytagoras i praksis 2: Spor IV - fasit. Formlikhet i praksis 2: Spor II. Legg igjen en kommentar Avbryt svar. Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med * Comment. Name Hypotenus og kateter. I en rettvinklet trekant betegnes den siden som ligger ovenfor den rette vinkelen alltid som hypotenusen. Hypotenusen er også alltid trekantens lengste side. I de fleste lærebøkene er den rette vinkelen alltid vinkel C, også i denne artikkelen. Det skyldes Pythagoras formel der hypotenusen i definisjonen er siden C

Pytagoras' setning - Store norske leksiko

 1. Bruke Pytagoras' læresetning til beregninger og i praktisk arbeid. Refleksjon/Vurdering. Dette er en kort og enkel oppgave som kan hjelpe elever til å forstå hva man kan bruke Pytagoras' setning til
 2. Elever i matematikk er vant med den gamle ordningen hvor del 1 skal løses uten hjelpemidler og del 2 med hjelpemidler. De fleste elevene har tidligere klart å hale inn poeng her og der på denne ordningen, redningsbøyen for de som ikke helt skjønner forskjellen på Pytagoras og formlikhet
 3. Matematikk er et sentralt fag for å kunne forstå mønster og sammenhenger i samfunnet og naturen gjennom modellering og anvending. Matematikk skal bidra til at elevene utvikler et presist språk for resonnering, kritisk tenking og kommunikasjon gjennom abstraksjon og generalisering
 4. I en likebenet trekant er sidene 42 cm, 30 cm og 30 cm. Finn lengden av en linje som går mellom de to like sidene, er parallell med grunnlinjen og er 10 cm fra grunnlinjen. Først tegner vi inn h, og deler trekanten inn i to rettlinjede trekanter. Så bruker vi Pythagoras til å regne ut høyden. h 2 + 21 2 = 30

♦ bruke formlikhet, målestokk og Pytagoras' setning til beregninger og praktisk arbeid ♦ tolke og framstille arbeidstegninger, kart, skisser og perspektivtegninger knyttet til yrkesliv, kunst og arkitektur _____ Følgende punkt er gått ut av læreplanen: ♦ lage og gjenkjenne mønster av like eller ulike former som kan fylle hele plane Pluss og minus. Likninger del 3 Eksponenter og røtter. Regning med negative tall. Variabler. Overslagsregning. Bevise formlikhet hos trekanter. Pytagoras. Målestokk. Areal og Volum Kap 4. Kort intro areal. Grunnfigurer areal og omkrets. Kort intro volum Geobrett er et suverent verktøy for å jobbe med alt fra algebra, geometri, brøk osv. Nederst på siden ligger det noen filer som kan gi noen tips for hvordan du kan bruke det.Her er en link til e

Planke i gatekryss - Pytagoras og formlikhet - matematikk

 1. Mål: Kunne regne ut hypotenusen i rettvinklede trekanter ved å bruke Pytagoras-setning: Omvendt undervisning Campus Inkrement: Pytagoras - setninge
 2. Tallet etter hver tittel angir oppgavetype: 1 for oppstilte oppgaver, 2 for visuelle og/eller tekstoppgaver. Tallet 3 angir rike oppgaver og problemløsning. Oppgavetype 4 er programmering og koding. Sporene angir vanskelighetsgrad. Samtlige emner har oppgaver inndelt i fire ulike vanskegrader kalt spor I, spor II, spor III og spor IV. Algebr
 3. arbeide med begrepene formlikhet og kongruens arbeide mer med å beskrive plassering og flytting og utnytte koordinatsystem eller rutenett bli kjent med og bruke Pytagoras' setning og få erfaringer med andre eksempler på geometriske sammenhenger og størrelser,f eks anvendelser av det gylne rektangel og det gylne snitt i kunst.

Jeg kan regne med pytagoras og formlikhet. Jeg kan bruke Geogebra til å løse oppgaver . Samfunnsfag . Demografi og fattigdom Jeg har jobbet bra med oppgaven og fått med alt fra punktlista i oppgavebeskrivelsen. KRLE . Ortodoks og katolsk kristendom Jeg bruker «hjelp til å øve før prøven»-ark til å repetere fagstoffet i kapittelet. Pytagoras' læresetning (og spesialtilfeller), formlikhet. og geogebra. Samfunnsfag Jeg er ferdig med . Kontrastenes verden oppgaven min og har levert denne på classroom. KRLE . Katolsk og ortodoks kristendom Jeg vet likheter og ulikheter på katolsk og ortodoks kristendom. Naturfag . Gener og arv Jeg kan forklare hva som menes med.

• kunne bruke formlikhet ved utregninger av ukjente sider <Rødt kurs> Når du er ferdig med det røde kurset, skal du kunne • løse problemer ved å bruke Pytagoras' setning • regne ut lengden av sider i en trekant med vinkler på 30°, 60° og 90° • løse sammensatte oppgaver med Pytagoras' setning og formlikhet. Kapittel 4. Bevise Pytagoras med et kvadrat. Klassefest. Tenn lys. Thales teorem. Matematikk uke 50 og 51. Kvadrat og likesidet trekant på linje. Omkrets av figuren. Periferivinkel. Rombe i kvadrat. Undersider (4): Formlikhet Geobrett Oppgavesamlinger Pytagoras. Comments. Sign in. Matematikk - Pytagoras - Formlikhet - Målestokk : Drivstoff til vurdering statistikk : Vurdering i matematikk- Statistikk : Oppdrag matematikk Statistikk - innlevert farlig avfal avbildninger og symmetri med passer og geometriprogram, bruk av logoer og mønstre i et flerkulturelt perspektiv. konstruksjon med passer/linjal og geometriprogram. overflate-, areal- og volumbegrep. Utlede arealformler. Omgjøring mellom enheter. beregning av sider og vinkler i mangekanter ved Pytagoras' setning og formlikhet Dette betyr at vi skal ha en del med saft, og fire deler med vann. Vi ser at vi har 5 deler til sammen. Vi finner størrelsen på en del. De 2 dl skal fordeles på 5 deler. (1) En del er 0,40 dl stor. Vi skal ha en del med saft og fire deler med vann (2) Vi ser at summerer vi mengden med saft og mengden vann så får vi 2dl

Pytagoras' læresetning - Matematikk

Mål: Kunne bevise hvorfor to figurer er formlike eller ikke: Omvendt undervisning Campus Inkrement: Formlikhet: Grunntall s på 8. og 9. trinn. Arbeidet med Pytagoras Vi startet med en pretest der elevenes forkunn-skaper om areal, potenser og diskriminasjon i forhold til arealet av ulike planfi gurer ble testet. Elevene fi kk deretter presentert denne problem-stillingen: Live skal bygge garasje. Garasjen er bygd i tre, og den skal males i samme farge som huset. P formlikhet og kongruens. 1. Kunne forstå bruk av parenteser i algebraiske uttrykk. Multiplikasjon av to parenteser utforskes Pytagoras' setning - utforske, beskrive og argumentere for sammenhenger mellom sidelengdene i trekanter Vite hva slags treKanter Pytagoras' setning kan brukes p Elevene utforsker og bruker Pytagoras' setning. De utforsker sammenhengen mellom to formlike trekanter og argumenterer for hvorfor trekantene er formlike. Gjennom arbeidet med kapitlet videreutvikler elevene sin kompetanse knyttet til geometriske figurer, areal og omkrets. 16A Pytagoras' setning 16B Spesielle trekanter 16C Formlikhet og. 16 Pytagoras' setning og formlikhet. I kapitlet utvikler elevene strategier for å finne ukjente sidelengder i trekanter. Elevene utforsker og bruker Pytagoras' setning. De utforsker sammenhengen mellom to formlike trekanter og argumenterer for hvorfor trekantene er formlike

I kveld gikk vi igjennom hele kapittel 3 i Sinus 1P: Lengder og vinkler. Brutt ned i delkapitler: Enheter, formlikhet vinkler, formlikhet lengder, Pytagoras og målestokk. Omtrent slik ser det ut på pulten foran meg hver eneste torsdag kveld. Med unntak av neste torsdag, for da har voksenopplæringselevene i Oslo og omegn høstferie! FOTO: Priva Formlikhet og målestokk 1. Formlikhet 1 2. Formlikhet 2 3. Målestokk 4. Finne målestokken Speiling 1. Speiling om en linje 2. Speiling om et punkt 1 3. Speiling om et punkt 2 Koordinatsystemet 1. Koordinatsystemet 2. Parallellforskyving i et koordinatsystem Pytagoras 1. Pytagoras 2. Finne hypotenusen 3. Finne kateten 4. Pytagoras i en. Pytagoras-setningen egenskapene ved spesielle trekanter konstruksjon av trekanter og firkanter perspektivtegning med ett og to forsvinningspunkter formlikhet og kongruens geometri i teknologi. Formlikhet (9 min) Pytagoras setning (8 min) Måleenheter for areal (4 min) Arealformler (6 min) Navn på hjørner og sider i trekanter (6 min) Tangens (17 min) Bruke tangens til å finne vinkler og sider (11 min) Praktisk bruk av tangens (6 min) Sinus og cosinus (21 min) Arealformel for trekanter (12 min) Generell definisjon av sinus, cosinus.

Gi navn til ukjente vinkler og lengder; Sett opp en eller flere likninger (f.eks. ved hjelp av Pythagoras eller formlikhet) Løs likningen(e) Hvis du tenker slik kan du løse de fleste geometrioppgaver i Runde 1. Hvis oppgaven spør om et areal, må du ofte regne ut et større areal og så trekke fra et annet areal for å komme i mål Kapittel 1 - Geometri. I denne spillelista tar vi en innledende titt på geometri, og gjør oss forstått med begreper som brukes ofte, deriblant ting som vinkler, vinkelsum, formlikhet og mangekanter

Nedenfor finner du en oversikt over hva som inngår i de forskjellige kursene. VG1 VG2 VG3 1P (5t./uke): Tal og algebra (regnerekkefølge, prosent, brøk..) Geometri (Pytagoras' setning, formlikhet, lengde, areal.. 60o og 900 trekanter og likebeinte trekanter ved hjelp av Pytagoras læresetning. kunne bevise at figurer er formlike og benytte formlikhet til å beregne ukjente sider anvende Pytagoras læresetning og formlikhet i sammensatte oppgaver Læringsmål: Skal kunne Pytagoras setning Skal kunne egenskaper ved spesielle trekante Repetisjon og tester.pdf 10 klasse - Repetisjon med tester første termin skoleåret 2013/14._____ Oversikt over viktige deler fra H-2013 - videoer og noen oppgaver Tall og algebra: 1

Geometri og måling - Mæla ungdomsskole

Praktisk matematikk - Formlikhet - NDL

 1. Matematikkvideoer Videoforelesninger i matematikk med tilhørende oppgaver. Videoforelesningene er støttet av . Velg video i emnene under. Læringsmål, samt oppgaver med fasit ligger under hver enkel video hvis du har kjøpt tilgang
 2. seg forkunnskaper som: Formlikhet, trekanter, supplementvinkler, komple-mentvinkler, vektorregning, pytagoras og areal. 4 KRISTIN L AGEIDE OG THEA-KAROLINE NOMERSTAD 2. Enhetssirkelen 2.1. De nisjoner av sinus, cosinus og tangens. sinus = motst aende katet hypotenus cosinus = hosliggende kate
 3. Tall og algebra: En grundig repetisjon som legger grunnlaget for å lære om nye typer likninger, og bruk av disse i praktiske sammenhenger. Geometri: Vi jobber videre med formlikhet og Pytagoras' setning i beregning av lengder, vinkler og areal, og får nå også trigonometri som et nytt verktøy
Mattevideo Optimal videolæring | Volumregning 1PY matematikk

Formlikhet og forhold - Matematikk

• bruke formlikhet og Pytagoras' setning i beregning av ukjente størrelser • tolke og lage arbeidstegninger og perspektivtegninger med flere forsvinningspunkter ved hjelp av ulike hjelpemidler • bruke koordinater til å avbilde figurer og til å finne egenskaper ved geometriske forme Kapittel 5. Lengder og areal Mål for Kapittel 5, Lengder og areal. Kompetansemål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke og grunngi bruk av formlikhet, målestokk og Pytagoras setning til beregninger . Detalje Stå noen meter fra treet og hold en pinne i hånden. Sikt mot en elev som står ved treet. Pinnen skal dekke høyden til eleven. Så sikter du inn hvor mange ganger pinnen går på høyden av treet. Dette antallet ganger du med høyden til eleven. Hvis eleven er 1 meter høy og pinnen går 4 ganger på høyden av treet, er treet 4 meter

Vinkler, trekanter, formlikhet og Pytagoras - YouTub

Bruke og forklare Pythagoras' setning til beregninger og i praktisk arbeid Teori Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Fasit 15 minutter TEST - Formlikhet Bruke og forklare målestokk til beregninger og i praktisk arbeid Teori Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Fasit 11 (13/3-17/3) Bruke og forklare Pythagoras' setning til beregninger og i praktisk arbeid Teori Nivå. 13.03.2019 Avdeling for lærerutdanning 3 Ulike typer misoppfatninger i geometri - Vg1P Misoppfatninger og/eller utfordringer elevene kan ha i geometri, Vg1P: 1. Lengde og Vinkler 2. Mangekanter og sirkler 3. Formlikhet 4. Pytagoras setning 5. Areal, Volum og Overflat

Et parallellogram

Pytagoras - Store norske leksiko

Formlikhet oppgaver oppgaver og aktivitete

Geometri (gresk γεωμετρία; geo = jord, metria = mål, måling) oppsto som kunnskapsfeltet som tar for seg figurer og forhold i plan og rom.Klassisk geometri tok blant annet for seg konstruksjoner som kunne utføres med passer og linjal. Moderne geometri består av undergrener som algebraisk geometri, algebraisk topologi og differensialgeometri 47 (16. og 19. november) Likninger, likningssett Algebra 48 (23. og 26. november) Funksjoner Funksjoner 49 (30.nov og 3.desember) Geometri, konstruksjon Geometri, konstruksjon 50 (7. og 10. desember) Pytagoras, formlikhet/ Pytagoras, formlikhet Det vil også være mulighet for å gjøre lekser og oppgaver som du ønsker hjelp med p 5B, C Sentral- og periferivinkler, formlikhet 5.43, 44, 45, 47, 48 5F Pytagoras: Huskeliste: Alt man trenger å vite i geometri. 8: 22.02-26.02 Les 7 D, E og F på egen hånd og se på side 9 og side 10 i notatet: Sannsynlighetsregning og Kombinatorikk (Side 1.

Kart og Pytagoras FY

og PQ = 10 cm. Videre er qA 39,8 og qB 59,0. a) Finn AC og BC. b) Finn R. c) Finn PR og QR.. d) Finn høyden i trekanten PQR. OPPGAVE 2 I ' ABC er AB = 30 cm, AC = 18 cm og BC = 24 cm. a) Vis at er rettvinklet. b) Finn to andre trekanter på figuren som er formlik med . c) Finn AD og DB. d) Finn DC ved å bruke 1) formlikhet 2) pytagoras-setninge 4.6 Formlikhet Kapittel Spill av. Arealene til formlike figurer Oppgave Spill av. Egenskaper formlike mangekanter Oppgave Spill av. Formlike figurer - hva er det? Oppgave Spill av. Formlikhet - eksempler og forklaringer Oppgave Spill av. Hvordan lage formlike figurer Oppgave Spill av. Side-side-side egenskapen Oppgave Spill av. Side-vinkel-side. 40 bevis for Pytagoras teorem Tar for seg de mest vanlige bevisene for Pytagoras teorem, på engelsk Coordinate System Gjennomgang av geometrien for 10. klasse: omregningstabeller (lengde areal og volum), kongruente former, volum og overflate, formlikhet, mangekanter, tesselering, fibonacci, det gyldne snitt, fraktaler og spiraler. Lekse som skal gjøres innen søndag denne uken er å lese til og med kapittel 19. Husk at lydboken er delt med dere på Classroom. Da blir det enklere å lese! Matematikk Læringsmål: begrunne formlikhet regne ut sidekanter på formlike figurer; Vi arbeider med pytagoras i timene. Lekse: Grønn: 2.32-2.34 + kikora gjøremål pytagoras I

Bevegelses/stillingsenergi :: Matematikk og Naturfag på Holtan

Kunne bruke og grunngje bruken av formlikskap og Pytagoras`setning i berekning av ukjende storleikar. Læringsmål 8 .trinn. Læringsmål 9.trinn . Samtale om praktisk bruk av formlikhet og beregning av ukjente . størrelser. Referanser til fagets formål, generell del og prinsipper for opplæringen Få med pytagoras, prosentregning, faktorisering, likningssett (eventuelt 2. gradslikning) og algebra. De to sistnevnte kan det lønne seg å regne på tavla. 4 De får vurdere høyder og avstander ved hjelp av klassiske metoder. Her bruker elevene sin egen kropp sammen med proporsjonalitet og formlikhet. Elevene skal bruke koordinater, kart og Pythagoras setning for å komme nærmest mulig usynlige punkter i utstillingsområdet eller utendørs. Maks antall elever er 24, men anbefalt antall er 22

227 Followers, 194 Following, 378 Posts - See Instagram photos and videos from AGS IT-partner (@agsitpartner Les og skriv tallet på norsk. Fasit; Symboler og uttrykk i matematikk. Fasit; Pluss. Pluss 10−99. Fasit; Pluss 10−99 · 3. Fasit; Pluss 10−99 · 3 m/Mente. Fasit; Pluss 100−999 · 3 m/Mente. Fasit; Pluss 10−90. Fasit; Pluss 100−900. Fasit; Pluss - Lik 10 og mindre enn 20 v1. Fasit; Pluss - Lik 10 og mindre enn 20 v2. Fasit; Pluss. skolefag.no er laget for omvendt undervisning i matematikk/fysikk. Opprett et undervisningsfag i 1T og følg elevenes progresjon Tysk-lekser finner dere i Teams (og jeg sier dem i timen). Når det er leselekse, skal dere øver på både uttale og oversettelse. De glosene vi skriver ned sammen skal dere også kunne skrive. Husk at dere kan spørre meg (tysklærer Line Merethe) i chat om det er noe. Temaplan pytagoras og formlikhet Kunnskap.no tilbyr nettbaserte læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring

Hei! Jeg har nå vært så heldig å kommer opp i matte eksamen muntlig, og jeg legger ikke skjul på at jeg sikter høyt. Jeg går nærmere bestemt for 6-eren. Det eneste som kanskje kan hindre meg i oppnå denne karakterne er at jeg ikke klarer å lage vanskelige nok oppgaver. Jeg går i 10. klasse, og ek.. FONT er et norsk forlag som ble etablert i 2005. Forlaget konsentrerer seg i hovedsak om utgivelse av oversatt skjønnlitteratur og norsk sakprosa Mjøsa Pikes. 251 likes. Mjøsa Pikes er en kjelkehockeyklubb som holder til på Lillehammer. Vi driver også med rullestolbasket, pigging og basistrening

Et trapes

Ny koronatilpasset tilskuddsordning Med bakgrunn i dagens situasjon rundt Covid-19 er det av naturlige årsaker mindre aktivitet å spore hos våre medlemmer når det gjelder konserter og turneer både innenlands og utenlands. Ad hoc-ordningene for musikere i Norsk jazzforum går som normalt, men Norsk jazzforum ser allikevel behov for ytterligere stimulering til aktivitet siden det [ Campingbil.net - Alt om bobil, bobilferie, bobilparkering og bobilutleie i hele verden Minirein selger barneklær, leker og håndverk i butikk og på nett. Butikken ligger i Spydeberg og fører kjente merker som Hummel, MeMini, Lilleba, Gullkorn Design, Molo med flere ELLE er Norges beste - og verdens største - motemagasin. Bli med inn i en visuelt vakker verden hvor du møter spennende og inspirerende mennesker, blir orientert om alt som skjer i moteverdenen og de viktigste trendene innen livsstil, interiør, underholdning, reise, skjønnhet, trening, helse og velvære Jogos de Água: A variedade de esportes úmidos é infinita e vai desde pólo aquático, surfe a canoagem, basta escolher qual deles e mergulhar nesses jogos de água grátis

Relevans og mestring

Pythagoras - Wikipedi

Pytagoras og formlikhet - Mæla ungdomsskole. Matematikkens Verden: Overflate og volum av sylinder. Praktisk matematikk - Volum og overflate - NDLA. Et kvadrat. Kan noen hjelpe meg å regne ut kvadratmeter av rom ? CC Varmekabel Beregning og Styrke i forskjellige rom Formlikhet. ENT3R Trondheim. Bevis av Pytagoras' setning. ENT3R Trondheim. 8 - Tal - Räkna med potenser. e1m0h. formlikskap og Pytagoras- setninga i berekning av ukjende storleikar Tolke og lage arbeidsteikningar og perspektivteikningar med fleire forsvinningspunkt, med og utan digitale verktøy Gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal, overflate, volum, tid, fart og

Areal og formlikhet - Universitetet i Sørøst-Norg

Fra frekvenstabell til diagram 2: spor III - fasit

Rettvinklet trekant Regelbok Matt

Sinus 1P: 5 (eldre versjon) Geometri i yrke og kuns

Omvendt proporsjonale funksjoner 2: Spor II - fasitTangens til en vinkel | chatlevikLevere geogebra – chatlevik
 • Otis hagen beruf.
 • Isle of man tt billetter.
 • Dataroaming onecall.
 • Mercedes c63s amg stasjonsvogn.
 • Bier lavere klassifiseringer.
 • Olympiske idealer.
 • Too good at goodbyes lyrics.
 • Spinosaurus nahrung.
 • Joik sang.
 • Rød og svart ledning.
 • Joely richardson filmer og tv programmer.
 • Grand hotel wien jobs.
 • Nurburgring rental.
 • Pergamonmuseum.
 • Antrasitt fugemasse.
 • Capgemini proff.
 • Tanzvilla graz.
 • Tango schule.
 • Politiutstyr barn.
 • Løgnaktig kryssord.
 • Lobpreisgottesdienst hamburg.
 • Hvem spiser kråkeboller.
 • Chemnitz unwetterschäden heute.
 • Mk rietz.
 • Nye isuzu d max.
 • Bezirksgericht scheidung.
 • Libanesisk lefse.
 • Finn.no bolig ønskes leid.
 • Louis mountbatten the crown.
 • Track my package in china.
 • Apple tv vs chromecast 2017.
 • Fotocollage zum 50. geburtstag.
 • Outland bergen.
 • Saalfeld thüringen karte.
 • Tsoul the voice.
 • Ovalt badekar 150.
 • Sr bank sola flyplass åpningstider.
 • Bruksfradrag bil tabell.
 • Venus größe.
 • Nori sushi nordstrand.
 • Hot yoga øvelser.