Home

Digitalisering i norge

Hverdagshumor - P4

Digitalisering - NH

 1. Norge har et godt utgangspunkt. Vi har en velfungerende digital infrastruktur, et kompetansebasert næringsliv og sterke næringer med internasjonalt nedslagsfelt. Vi har en offensiv offentlig sektor som tar i bruk nye digitale tjenester, Digitalisering bygger på tillit til IKT-systemene
 2. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor. Digitalisering forutsetter i de fleste tilfeller omstilling, og omstilling innebærer i de fleste tilfeller digitalisering
 3. ister Jan Tore Sanne

I Norge kan du med Difis verktøy gjøre modenhetsanalysen på norsk. Analysen tar for seg fem områder der du plasserer deg selv på en skala fra «minimalt» til «transformert». Skalaen er godt forklart med hva som kreves for digitalisering på de ulike nivåene slik at du kan vurdere hvor din virksomhet ligger på skalaen. Styring og ledels Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet (Meld. St. 27 (2015-2016)) Les også: Digital agenda for Norge: IKT-politikk for innbyggere, næringsliv og medarbeidere; Digital agenda for Norge: Bedre styring av statlige IKT-prosjekter; Digital agenda for Norge: Digitalisering viktig for velferd og arbeidsplasse

Digitalisering i offentlig sektor - regjeringen

DigitalNorway hjelper bedrifter å henge med i den digitale utviklingen gjennom å tilby gratis kompetanseinnhold. I tillegg jobber vi for at små og mellomstore bedrifter skal kunne ta del i den datadrevne økonomien Publisert Dagbladet 8. februar 2015. Ingen trenger digitalisering mer enn Norge.Få kan lykkes bedre med digitalisering enn Norge. Digitalisering kommer ikke av seg selv. Det er de tre grunnene til å ta et politisk løft for å fjerne hindre for digitalisering i privat sektor og ta den fullt i bruk i offentlig sektor Digitalisering av industrien må bli hovedsak i industrimeldingen! IKT-Norge var invitert til Nærings -og fiskeridepartementet for å bidra til den kommende Industrimeldinga. Oppsummert blir vårt hovedbudskap at: digitalisering av industrien må bli hovedsak i industrimeldingen Vil digitalisering medføre at halvparten av dagens jobber vil forsvinne i løpet av de neste tjue årene, slik Oxford- forskerne Frey og Osborne påstår? Roboter og digitalisering Interessen for roboter og digitalisering har ikke akkurat vært påfallende sterk i Norge, men de siste ukene har vi faktisk kunne lese i diverse medier at robotene kommer

Digitalisering og omstilling av Norge - regjeringen

Det nye Norge, kronikk Ole Vinje, konsernsjef i Komplett

Digitalisering er det å legge til rette for generering av digital informasjon samt håndtering og utnyttelse av informasjonen ved hjelp av informasjonsteknologi. Digital informasjon er informasjon som blir lagret, behandlet og transportert som tallverdier. Termen stammer fra ordet digit og er sannsynligvis knyttet til det å få oversikt over noe ved å telle på fingrene Digitalisering er blitt et moteord, men hva er det, hvorfor er det viktig nå, I Norge hadde Startsiden.no en lignende posisjon. 4: Et eksempel er appen SmartHelp (smarthelp.no), som har vært i bruk for ambulanse og brannvesen i Sør-Trøndelag siden 2014 REIt, digitalisering i avfallsbransjen i midt Norge - Torbjørn Evjen Kvalitet og utviklingsleder, ReMidt IKS. Digitaliseringsseminaret . Industri 4.0 og avfallsbransjen - Toralf Igesund , BIR. Digital strategi og kompetanse. Hvordan digitalisere organisasjonen? - Ruben Nøttveit , PW

Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivite Her kan du lese statistikk og nøkkeltall om digitalisering i Norge. Blant annet kan du se et digitalt kart som viser andel innbyggere over 15 år som har opprettet en digital postkasse i hver enkelt kommune I Danmark har de lagt modernisering og digitalisering under Finansdepartementet, et departement med mye større budsjett og gjennomføringsevne. Jeg tror at vi også her i Norge må rigge kraftigere verktøy for digitaliseringsarbeidet. Det viktigste rådet jeg kan gi til ministeren fremover er å tenke selv Digitalisering innen FM i Norge -Status, hindringer og tiltak Dato:11.06.2018 Antall sider (inkl. bilag): 71 Masteroppgave x Prosjektoppgave Navn: Anders Marum Flaa Faglærer/veileder: Marit Støre-Valen Eventuelle eksterne faglige kontakter/veiledere: Hensikten med oppgaven er å undersøke temaet digitalisering innen facility management Digitalisering av lyd og bilde (digitizing) er prosessen der analoge signaler, lyd eller bilder, gjøres om til elektronisk, fortrinnsvis digital informasjon.Bøker, kart og dokumenter digitaliseres via skanning eller via fotografering med et digitalkamera.I 2017 ble f.eks. norsk radio digitalisert ved overgangen fra FM til DAB

Digitalisering og digital modenhet - Jan Sollid Storehau

Digitalisering- Det å stå stille er også risikofylt - Ikke alle vil overleve den digitale overgangen, sier Berit Svendsen i Vipps. Hun råder ledere til å ta digital endring på alvor, skaffe nødvendig kompetanse og engasjere hele toppledelsen Digital scoreboard måler EU/EØS-statene på digitaliseringsgrad, fra tilkobling og digitale ferdigheter til digitalisering av bedrifter og offentlige tjenester. Digital scoreboard inneholder data fra Digital Economy and Society Index (DESI) og European Digital Progress Report (EDPR). Klikk for å se de nyeste resultatene for Norge. Direktelenk Derfor følger Energi Norge nøye med på utviklingen for å ruste kraftnæringen for fremtiden. Ved å etablere arenaer for erfarings- og meningsutveksling, engasjere seg i relevante høringsprosesser og være pådriver for felles utviklingstiltak, skal Energi Norge bidra til at næringen henger med i den store omstillingsprosessen DIGITALISERING MOT ÅR 2020 De fleste tjenester som brukes i offentlig sektor er kommunale tjenester. Dette betyr at økt digitalisering i kommuner og fylkeskommuner langt på vei er nøkkelen om Norge skal nå sine mål for digitalisering. Teknologiutvikling og digitalisering er en drivkraft for hvordan kommunal sektor organiserer, ut

Folkeregisteret er modernisert og det er lagt til rette for digitalisering av nye tjenester, i privat såvel som i offentlig sektor. Et sentralt folkeregister har en stor verdi for Norge som grunnmur for utvikling av nye innovative løsninger. I 1964 kom Folkeregisteret på plass i Norge. Da så verden ganske annerledes ut enn i dag Digitalisering i kommunene. Overblikk over tilstanden i 2018. Ansvarlig. Marina Rybalka, Ole Røgeberg og Øystein Åmelfot Dyngen. Serie og -nummer. Rapporter 2019/14. Utgiver. Statistisk sentralbyrå. Oppdragsgiver. Difi og KMD. Emner. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Offentlig forvaltning . ISBN (elektronisk) 978-82-537-9935-3. - I Kommune-Norge handler det fremdeles om å strømsette papir. Man innoverer ikke, man digitaliserer dokumenter, sier hun og fortsetter: - Det offentlige klarer ikke å ta ut store gevinster fra digitaliseringen fordi de gjør dette gjennom isolerte IT-prosjekter, istedenfor å endre hele måten man jobber på

designboom's TECH predictions for 2018: digital twins

I flere år har digitalisering blitt satt på dagsorden gjennom kommisjonsrapporter, handlingsplaner og offentlige konferanser. Bevisstheten om digitalisering er derfor høy, men på veien har begrepet blitt utvannet og misbrukt. Her er fire vanlige misforståelser: Misforståelse nr. 1: «Digitalisering er målet vårt! I Norge bor det minst 200.000 ikke-digitale eldre. Hva med dem? DEBATT / Jan Davidsen / For abonnenter. Det som skjer akkurat nå, viser hvorfor digitalisering er gull verdt KOMMENTAR / Joacim. Det er sånn vi skal komme tilbake i jobb rundt i hele Norge, det sikrer oss flere ben å stå på, at vi får en mer mangfoldig privat sektor, det er absolutt det som skaper en grønnere fremtid, og bygger kompetansen vår som en mer digital befolkning, og det inkluderer flere i velferden og fellesskapet, sa hun. 1,5 milliarder til digitalisering

Én digital offentlig sektor: Digitaliseringsstrategi for

 1. Norge må være del av denne europeiske satsingen på digitalisering. Regjeringen går derfor inn for full norsk deltagelse i EUs digitaliseringsprogram 2021-27. Artikkelen fortsetter under annonse
 2. Folkeregisteret er modernisert og det er lagt til rette for digitalisering av nye tjenester, i privat såvel som i offentlig sektor. Et sentralt folkeregister har en stor verdi for Norge som grunnmur for utvikling av nye innovative løsninger
 3. Norge går frem på spisskompetanse i befolkningen innen teknologi og digitalisering. Digitalisering i offentlig sektor i Norge går tregt i forhold til andre land. Norge synker på tilkoblingsmuligheter fordi oppgraderingen av hastigheten på bredbånd stiger raskere i andre land
 4. isteren må ha reell makt, gjennomføringskraft og fokus på gevinster i ulike offentlige IKT-prosjekter. - Statsråden må ha ressurser til å lykkes med teknologiprosjekter på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, sier Austlid. Austlid støtter valget av Nikola
 5. Formålet med senteret er å øke dybde og utbredning av kunnskap om digitalisering av produkter og tjenester i Norge og i de bedrifter senteret samarbeider med. Senteret er engasjert i en rekke forsknings- og undervisnings- og formidlingsaktiviteter, og er en videreføring av Senter for teknologistrategi, opprettet i 2007
 6. Digitalisering og ledelse - ingress Vi lever i en digital tid med store og raske endringer der vi merker press på de tradisjonelle verdikjedene, og ser utfordringer for industrien. Kursserien om digitalisering og ledelse består av fire kurs som handler om hvordan næringsliv og ledelse kan tilpasse seg den digitale verden
 7. Statistikk om digitalisering. Her finner du noen nøkkeltall og statistikk som gir et bilde på status og utvikling av digitaliseringen av offentlig sektor. Velg tema: NORGE I VERDEN. Her finner du data fra noen internasjonale undersøkelser vi følger med p.

Statsminister Erna Solberg inviterte i dag arbeidslivets parter til dialog om digitalisering av Norge. - Det er ikke mulig å ta steget inn i den nye digitale tidsalderen uten at medbestemmelse, kompetanse og sikkehetsdimensjonen er på plass, var Unio-nestleder Silje Naustviks klare melding i møtet. Regjeringens digitaliseringsutvalg jobber med koordinering og framdrift på. Norge var representert med Sandbergs og Lioddens presentasjon av EDAG og a-ordningen. - Vi opplevde estlenderne som svært opptatte av digitalisering. Direktøren i Eesti Statistika , det estiske statistikkbyrået, var misunnelig på det vi har fått til, forteller Viveca Liodden Digitalisering og samordning Publisert: 10. nov 2014 , Sist endret: 10. jun 2019 Vi har en sentral rolle i arbeidet med å utarbeide felles rammer for de nasjonale fellesløsningene

digitalisering. Ifølge Prop. 1 S (2015-2016) og Prop. 1 S (2016-2017) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal digitalisering av offentlige tjenester og arbeidsprosesser sørge for at ansatte i staten kan arbeide enklere og mer effektivt, og at innbyggerne og næringslivet får gode og enkle tjenester - Digitalisering er ikke noe nytt, det som er nytt nå er at den teknologiske utviklingen går så fort at stadig nye områder lar seg digitalisere, og når noe blir digitalisert så skjer utviklingen eksponentielt. Derfor bør bedrifter revurdere sine arbeidsprosesser og i visse tilfeller evaluere sin forretningsmodell. NTI-metode Digitalisering er en vesentlig del av dette, og området har i dag et ansvar for digitalisering både internt og som deltaker i nasjonale digitaliserings- og e-helseprosesser. Samlet har området ekspertise på forskning og forvaltning av helseregistre, i Norge og internasjonalt Digitalisering vil gje heilt nye moglegheiter for styring og leiing. Du finn informasjon om korleis eit digitaliseringsprosjekt må ha støtte og forankring i leiinga og hvilke vinster ein digital anskaffingsprosess vil gje Digitalisering - en ny vår for kompetanseutvikling. Sven Kinden Iversen Torsdag - 13. september 2018 HR Norge setter fokus på reskilling denne høsten og vil i løpet av oktober gjennomføre medlemsmøter i Oslo, Trondheim,.

Politikk Digitalisering. NITO jobber for økt satsing på digital verdiskaping og digitale velferdstjenester. Digitaliseringen av Norge må kombineres med satsing på IKT-kompetanse i hele befolkningen, og ivaretakelse av personvern og sikkerhet Danmark har omtrent samme organisering som Norge, men har kommet lenger. (Se min kommentar Difi må omorganiseres.) Danske initiativ til digitalisering har de siste ti årene vært til inspirasjon og forbilde for Norge, uten at en har fått de samme resultatene. Hvorfor? 2. Kommunestrukturen i Norge er det viktigste hinder for digitaliseringen. Styring og organisering. KS samler kommunesektoren i digitaliseringsarbeidet og fremmer deres interesser. Kommunesektorens behov defineres gjennom samstyringsorganer som KommIT-rådet, digitaliseringsutvalget og underliggende fagutvalg

I Ekornes har digitalisering og mobilisering av kompetanse vært på dagsorden i mange år, og vært en avgjørende suksessfaktor for å utvikle deres organisasjon. De har lykkes fordi de ansatte har vært med på utviklingen og samspillet mellom menneske og maskin fungerer. Samspill mellom menneske o KS liker ikke at Direktoratet for e-helse vil dele Akson, som skal digitalisere Helse-Norge, i to ulike selskaper. - Staten bør ha ansvaret, mener KS. Nyheter Styring Digitalisering «Bærekraftig digitalisering» er en ny måte å tenke digitalisering på Tradisjonelt innrettes digitaliseringen med tanke på en «lineær økonomi». Det innebærer at det er transaksjonskostnadene innenfor bedriften eller langs verdikjeden som bedriften inngår i, som blir gjenstand for «digitalisering» og effektivisering

Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester er en studieretning innenfor vår master i klinisk helsearbeid. Dette er et tverrfaglig studium som skal bidra til å møte behovet for kunnskap, ferdigheter og kompetanse forøvrig til å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre helsetjenestene Finans Norge om kutt i storbankene: - Digitaliseringen spiser arbeidsplasser. Bankene må bli mer effektive, - Det er et generelt trekk ved det mange kaller den fjerde industrirevolusjon at man må bli mer effektiv gjennom digitalisering eller å bli utkonkurrert, sier Staavi

Podcast: Sverige vs. Norge i digitalisering. Husker du Spray Date, ledet av Joakim Jansson? Han er nå forfatter og entreprenør og har skrevet boken «Å lede digital transformasjon». I dagens pod blir det bare litt korona og mange høydepunkt fra boken til Joakim. Heng med «Digitalisering for læring og utdanningskvalitet har blitt et ledelsetema. For eksempel var UiBs nasjonale konferanse for digitalisering i høyere utdanning i 2017 og 2019 - hvor målgruppen er ledere og der begge ble arrangert etter at stortingsmeldingen ble lagt frem - fullbooket og med venteliste De fleste geodataene i Norge er gratis tilgjengelige. Studenter og ansatte på læresteder har også tilgang til Norge digitalt-begrensede data Digitalisering og dereguleringer har ført til et stort innovasjonspress i finanssektoren. Nye aktører har kommet til, og eksisterende selskaper prøver å finne nye kilder til konkurransefortrinn. I Norge fungerer betalingssystemet med bankkort veldig bra

Nyhet, Politisk sak, Teknologi og digitalisering, Statsbudsjettet statsbudsjettet2021, Statsbudsjett 2021 01.10.2020 Norge deltar i europeisk storsatsing. Teknologi-bedriftene jubler. Regjeringen bekrefter at de går inn for deltakelse i EUs tiltak for å møte den neste digitaliseringsbølgen. - En viktig forpliktelse fra regjeringen, sier Abelia I Norge er det generelt tette og gode forbindelser mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet, og spesielt mellom NHH og revisjonsbransjen. NHH har derfor etablert et særskilt rådgivende organ i 2017 hvor de fem største revisjonsselskapene og Revisorforeningen deltar og derigjennom gir innspill og støtte til undervisning og forskning Digitalisering Kompetanseutfordringer høyaktuelt i Europa og Norge. Forrige uke deltok jeg på en 2 dagers strategisamling i regi av SINTEF og NTNU til Brussel. Dette er tredje gang strategisamlingen ble gjennomført, og første gang de har invitert bredere og involvert flere fra privat og offentlig sektor. Formålet. Digitalisering, digital transformasjon og innovasjonsevne: Et samarbeidskonsortium bestående av Digital Norway, iKuben, Smart Innovation Norway og Kongsberg-klyngen. Avansert produksjon (manufacturing): SINTEF Manufacturing på vegne av NCE Raufoss. I 2018 har over 100 bedrifter fått tilgang på oppdatert kompetanse, nye metoder og verktøy

Forsiden - DigitalNorwa

Status digitalisering i offentlig sektor 2016. Å utvikle fellesløsninger, digitalisere tjenester og prosesser og å gå over fra analoge til digitale kommunikasjonskanaler er sentrale virkemiddel for å effektivisere offentlig sektor. Hvor langt er vi kommet i dette arbeidet - hva er status på digitaliseringen i offentlig sektor Digitalisering eller digital teknologi kan derfor ikke forstås isolert, men som uløselig tilknyttet modernitetens iboende logikk. Globalisering av kommunikasjon medførte tingliggjøring av symbolske former, og med denne utviklingen fulgte nye former for handling, interaksjon og sosiale relasjoner (Thompson, 1985) Aktiviteten har også medført en søknad på en SFI på digitalisering av prosessindustrien med start høsten 2020 om den bevilges. SFI søknaden bygger på en finansiell støtte på 96 MNOK fra NFR og vel 60 MNOK fra prosessindustrien og leverandører. Partnere i denne SFI'en er foruten industrien og leverandører, NORCE, UiA og USN Digitalisering kan berge behandlingstilbudet Helsevesenet må digitalisere for å øke produktiviteten. Det må til når vi skal takle nedgangstider og samtidig ta igjen koronaskapt etterslep. Norsk IMF venter 6,3 prosent fall i BNP for Norge i 2020 Waterhouse i IKT Norge er enig. «Vi må skape en kultur for at det er trygt å gjøre feil og tørre å være innovative og gå inn i digitalisering med en vilje til å eksperimentere», sier han. Det trengs dessuten mer politisk vilje og flere sentrale løsninger. «I Norge har vi ikke engang klart å bli enige om felles standarder i skolen

Digitalisering eller dø - IKT-Norge

Digitalisering for innbyggere. Folk flest i Norge forventer å forholde seg til kommunens tjenester på sin egen mobile enhet. I dag kan man søke om barnehageplass eller hjemmehjelp fra kommunens hjemmeside, og som elev eller foresatt på en skole får man enkelt tilgang til all informasjon om elevens utvikling Norge trenger bedrifter som utvikler og satser på ny teknologi, og øker kompetansen på digitalisering for å utnytte mulighetene fullt ut. Bedriftenes evne til å bruke avansert teknologi er avgjørende for å løse samfunnsutfordringer, og for bedriftenes produktivitet, konkurransekraft og eksportmuligheter Universitetet i Bergen (UiB) inviterer i samarbeid med Diku og Unit til nasjonal konferanse for digitalisering i høyere utdanning 4.-5. november 2020. Konferansen blir digital, med rikelig anledning til samhandling og samsnakk. Påmeldingsfrist 31. oktober Webinaret presenterer ulike eksempler på digitalisering fra Avfall Sør, BIR og Oslo REG. Digital sporbarhet, bruk av ulike teknologier og metoder for å samle inn og bruke data om avfallet. Grønt Punkt Norge presenterer sin nye gjenvinningskalkulator

Alle er avhengig av digitalisering. Norsk olje og gass bør slutte å fremstille seg selv som norsk økonomis messias. Vi blir ikke overrasket om oppfølgeren fra Hauglie & Co blir at «fremtidens Norge bygges på skuldrene av olje- og gassindustrien». Som om de har lagt grunnlaget for alt vi lykkes med i fremtiden. Det holder heller ikke Den Europeiske Bankforeningen som Finans Norge er medlem av, har kommentert dette i dag der det fremgår at EBF er positive til planene. EBF deler kommisjonens ambisjon om at Europa skal etterstreve en digitalisering av finanssektoren med sterke Europeiske markedsaktører i ledende roller Digitalisering av byggenæringen. Bygg- og anleggsvirksomhet i Norge er en av våre absolutt største næringer. Likevel er digitaliseringen enda ikke kommet opp på det nivået man kunne forventet. Med en stadig endring i betingelser, standarder og digitale verktøy, står bransjen ovenfor en ny, digital revolusjon Det finske selskapet Swappie, som omtaler seg som størst i Norden på online salg av brukte Iphoner, lanserer nå i Norge. Ifølge selskapet er konseptet at de gjennomfører en omfattende teknisk test- og reparasjonsprosess av telefonene, før de videreselger dem med tolv måneders garanti Hele Norge og litt av Sverige Det er den klassiske turkartserien Norge 1:50.000 (N50) som er kartgrunnlaget for tjenesten. Disse kartene har Kartverket delt opp fylkesvis for nedlasting, og i tillegg lagt dem ut i to forskjellige grafikk-kvaliteter, slik at de kun tar opp den nødvendige lagringsplassen på mobilen

Stillingstittel: Gløder du for digitalisering og innovasjon i offentlig sektor? (194163), Arbeidsgiver: Digitaliseringsdirektoratet , Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått u Norge i en særstilling. Norge har en gyllen mulighet til å bli et globalt vertsland for digitalisering av store og komplekse industriprosjekter, på samme måte som Silicon Valley har blitt et senter for digitalisering av produkter og tjenester for forbrukere.. Det er ambisiøst for lille Norge å hevde seg i den globale konkurransen, men vi har faktisk forutsetninger for å lykkes med. - Digitalisering er svaret på det meste. Det skaper effektive tjenester og gir flere arbeidsplasser. Digitalisering øker livskvaliteten og gir verdiskaping i næringslivet, sier Hofstad Helleland. Hun kan fortelle at regjeringen bevilger 1,5 milliarder kroner til digitalisering, og med det tar et krafttak for et databasert næringsliv Norge digitalt-samarbeidet er et samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe stedfestet informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon. Partene i samarbeidet er kommuner, fylker og nasjonale etater som er leverandører og brukere av geografiske data og online-tjenester

Digitalisering er på alles lepper om dagen. Plutselig ligger det en revolusjon i ordet «digitalisering». Det igangsettes konferanser og seminarer, bølgen skyller over oss. Nye hypeord dukker opp: Industri 4.0, Norge 6.0. Hva gjør dette for deg og meg? - Uendelig mye? Er det nå arbeidsplassene forsvinner? Skjer det en revolusjon nå Norge faller fra andre til femte plass på årets DESI-indeks, som måler digitalisering blant landene i Europa. - Dette er et lederansvar, sier professor Bård Tronvoll, som står bak Norges første siviløkonom-studium med spesialisering i digital ledelse Styring av investeringer i digitalisering og bruk av virkemidler må også tilpasses forholdene, noe som virker ganske selvsagt, men som ofte forsvinner i iveren etter å oppnå resultater hurtig og følger med i tiden. Av: Sigurd Skjæveland, daglig leder A-2 Norge

På denne datoen kommer «Frost 2» - P4

Industri 4.0 - digitalisering av tradisjonell - IKT-Norge

Automatisering, robotisering og digitalisering er på alles lepper om dagen. Gjennom hele 2016 brukte norsk presse ordet digitalisering 7123 ganger, det er 15 ganger mer enn ti år tidligere. Teknologientusiaster og mange politikere snakker om alle de nye jobbene digitalisering har skapt, og vil skape i fremtiden Vi befinner oss midt i den digitale tidsalderen, hvor omstilling og digitalisering er blitt en del av hverdagen. A-2 har konsulenter som har ledet og jobbet på noen av de største og mest spennende digitaliseringsprosjekter i Norge. Bli en av oss, og du får muligheten til å bli med på denne reisen Norge er 5. best i verden på IKT. Digitalisering er en hovedsak for President Juncker og den nye EU-kommisjonen.Et felles indre digitalt marked antas å kunne øke veksten med inntil 250. I Norge kan vi også legge til fremveksten av oljesektoren med mange høytlønte arbeidere som en årsak. Deres gode lønninger er med på å øke inntektsulikheten, og de dårlige tidene i oljebransjen kan bidra til å forklare hvorfor utviklingen i lønnsulikhet minsker noe mellom 2015 og 2016. 5

Robotene vil endre samfunnet - IKT-Norge

De første skybaserte løsningene kom på markedet allerede rundt år 2000, og i tiden etter har det vært mye snakk om automatisering og digitalisering av regnskapsbransjen. Det som er litt vanskelig å forstå, er at det fortsatt bare er 19% av medlemsbedriftene i Regnskap Norge som har tatt i bruk en skybasert løsning på sine leveranser Digitalisering gir kjempegevinst for Norge En ny rapport fra Accenture og World Economic Forum viser at vi ved å ta i bruk nye digitale løsninger i offentlig sektor kan redde tusenvis av liv, redusere antall sykehusdøgn med flere hundre tusen og bidra til innsparinger på opp mot 100 milliarder kroner i offentlig sektor fram mot 2025 Digitalisering i praksis. Det skjer svært mye spennende innen digitalisering i kommune-Norge, og terskelen for å komme igang er lav. Hvordan har kommunene løst og opplevd digitaliseringen så langt? Les hva som skjer! Nedenfor er et utvalg av våre kundehistorier eller du kan se alle her Norge kan ikke bli best i all digitalisering, men bør ha høye ambisjoner innen fire sentrale teknologier som er viktige for små og store i norsk økonomi. Digitalisering kan berge behandlingstilbudet. lørdag 6. juni 2020. Helsevesenet må digitalisere for å øke produktiviteten Det sa Morten Skodbo, administrerende direktør i Rambøll Management Consulting da IKT Norge inviterte til konferanse for å presentere årets utgave av undersøkelsen IT i praksis (se faktaboks om undersøkelsen). Ukjente effekter. Skodbo kunne også fortelle at kun 23 prosent av kommunene har identifisert hvilke effekter digitalisering skal ha

Hvordan bidrar digitalisering til omstillingen av Norge? På flere måter, egentlig. Å omstille eller lage nye forretningsområder- og modeller er stikkord. I dag er teknologi viktig i de fleste bransjer og prosesser, alt fra landbruk, helsesektoren, smarte hus, energibransjen, autonome kjøretøy både på land og til havs for å nevne noe Svakere forutsetninger for digitalisering enn resten av Skandinavia. TOPP 10: I Ciscos ferske rapport havnet Norge på en 10. plass med en totalscore på 17,98 Digitalisering og automatisering er prosessene som vil løfte industrien til neste steg: den fjerde industrielle revolusjon - Industri 4.0. Avansert digital teknologi er en forutsetning for å overvåke produktene og kunne utføre automatisk service og vedlikehold Digitaliseringsstrategien. KS' digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017-2020 er vedtatt av hovedstyret og danner et sett med felles mål som beskriver hvordan digitaliseringsarbeidet skal videreføres

Én digital offentlig sektor - regjeringen

Vi har kommet langt innenfor digitalisering i Norge, understreket Digitaliseringsministeren. Norge er nummer én på Digital Evolution Index, og på EUs DESI Index så ligger Norge hvert år blant de fem beste. Noe av grunnen til det er offentlige digitale tjenester. Men målet mitt er at vi skal gå fra skrittvis forbedring til radikal innovasjon Norske bedrifter liker å tenke på seg selv som verdensmestere i digitalisering. I virkeligheten ligger vi langt etter. KRONIKK: Ragnvald Sannes og Espen Andersen om digitalisering. I Norge har 85 prosent av befolkningen koblet seg på internett via mobilen den siste måneden, ifølge Statistisk sentralbyrå, og det er i praksis mobildekning.

Digitalisering - hva er det, og hva betyr det for

Sammenhengen mellom egen virksomhet og digitale løsninger vil bli stadig mer sentralt de neste årene. Dette studiet gir deltakerne forståelse for dagens teknologiutvikling, og gjør dem i stand til å møte de muligheter og utfordringer som kommer. Vi retter oss mot offentlig forvaltning, men studiet kan også søkes av ledere og ansatte i andre sektorer Samfunnsbedriftene er etter møte med digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland styrket i troen på at Norge vil fortsette å være i verdenstoppen på bredbånd og digitalisering. Samfunnsbedriftene har i løpet av den siste uken både hatt møte med distrikts- og digitaliseringsminister Helleland og deltatt på innspillsmøte om den kommende stortingsmeldingen om bredbånd-, mobil og.

Video:

digitalisering - Store norske leksiko

Et sentralt utgangspunkt for digitaliseringen av offentlig sektor i Norge er at innbyggerne i stor grad er digitale og forventer at det offentlige tilbyr gode digitale tjenester. Alt ligger således til rette for digitalisering, og spørsmålet er derfor ikke om vi skal digitalisere forvaltningen, men hvor fort vi skal digitalisere, og hva vi skal digitalisere når Digitalisering i koronaens tid. PORTRETTET: Linda Hofstad Helleland hadde kun to ukers erfaring som digitaliseringsminister da koronakrisen kom. Hun fryktet det verste, men det skulle vise seg at krisen førte til en digital storhetstid i Norge I internasjonale rangeringer av digitalisering kommer Norge høyt opp - som hos OECD 1, EUs DESI-indeks 2 og World Economic Forum 3.Vi har verdens beste mobilnett, bredbåndsdekning i det meste av landet og effektive digitale løsninger

Anne Stokke - Foredragsholder på Talerlisten

Hva er digitalisering? - Magm

 1. Digitalisering forutsetter i de fleste tilfeller omstilling, og omstilling innebærer i de fleste tilfeller digitalisering. Sånn sett kan man godt si at digitalisering er omstilling, selv om det fortsatt finnes både IKT-prosjekter uten organisasjonsutvikling, og organisasjonsutvikling uten digitalisering.På sitt beste kan digitalisering - forstått som det å introdusere ny teknologi i en.
 2. istrerende direktør i Cramo, et selskap som leier ut maskiner og utstyr til prosjekter innenfor bygg- og anlegg, industri og offentlig sektor. Han mener at økt teknologibruk gjør at det stadig kommer flere teknologiaktører, og at de også er tidligere ute
 3. Digitalisering handler imidlertid ikke bare om å ta i bruk ny teknologi. Man er nødt til å ligge i forkant av utviklingen og i tillegg tenke lederskap og strategi. Samtidig er det viktig å tenke over at digitaliseringen påvirker alle samfunnssektorer - ikke bare den industrielle. Norge har i mange år vært en foregangsnasjon p
 4. Digitalisering i helsevesenet skaper nye roller for sykepleier og pasient NY TID: Mange mennesker som mottar helsetjenester, lever hjemme, og trenger ikke nødvendigvis omfattende hjelp eller pleie. Både befolkningens og helsevesenets ønsker og behov forutsetter en endring til en digital helsetjeneste
 5. st 6000 flere årsverk om de skulle levert sine tjenester som i dag uten digitalisering2
 6. Norge mangler kompetent arbeidskraft for digitalisering Allerede i dag kan ledere i privat og offentlig sektor ta flere grep for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for en mer digital fremtid, skriver adm. dir. Røttingen i Forskningsrådet

Digitaliseringsuka - Avfall Norge

Telenor er en pådriver for innovasjon og digitalisering i Norges helse- og omsorgssektor. Vi utvikler nye løsninger som effektiviserer arbeidsdagen slik at det blir mer tid til pasienter. Sammen med kommuner og sykehus jobber vi for å skape innovative løsninger som kommer ansatte, pasientene, brukerne og deres pårørende til gode Debatt: Digitalisering Digital skivebom Hvis Norge skal henge med i utviklingen må flere interessere seg for og bli gode på teknologi,.

Meld. St. 27 (2015-2016) - regjeringen.n

 1. Programmet «Digitalisering for læring i høyere utdanning» skal støtte og dokumentere utviklingsarbeid som utforsker og utnytter det pedagogiske handlingsrommet i digitaliseringen. Det er spisset inn mot tre områder: aktiv læring, digital vurdering og digitale læringsformer i samarbeid med arbeidslivet
 2. Samfunnet endres gjennom digitalisering, også i offentlig sektor. Kommuner, utdanning og helse - alle jobber målrettet. Nøkkelfaktorer for suksess er en grundig strategi, samt forankring hos og involvering av ansatte. Etableringen av en digital grunnmur er like viktig: data må være tilgjengelig på tvers av fagsystemer, og skytjenester må kunne samordnes og sikres som en helhet
 3. Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, og har de siste tre årene blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap. I Norge sørger 1800 medarbeidere for en årlig omsetning på 2,7 milliarder kroner i 2019
Høy snittpris for en halvliter utepils - P4Pressebilder - Jorunn Gunnes - P4

Digitalisering Bli varslet. 29.10.2020. Jon Kåre Stene Innlegg fra Kolonial-gründer: Amazon er i gang i Sverige - her er Sparebank 1 Nord-Norge stenger halvparten av sine bankkontorer. Fire måneder inn i jobben som konsernsjef svinger Liv Ulriksen sparekniven - Nå er vi straks ferdige med å evaluere 37 kommuner i Norge, og vi har en rekke kommuner og fylker som venter på å bli med i det nasjonale prosjektet i Norge. Hun omtaler det som en fantastisk reise, både med tanke på datainnsamlingen som er relevant for bærekraft, smartby og digitalisering, men også det konkrete arbeidet med tiltak, prioriteringer og prosjekt Digitalisering Hvordan skal offentlig sektor i Norge utvikle seg digitalt for å møte morgendagens krav? Følg vår Facebook-gruppe for inspirasjon og oppdateringer: https://www.facebook.com. Nyhet, Digitalisering digitaltveikart2.0 13.02.2020 Snart kommer de digitale rådene - Den eneste reelle muligheten vi har til å møte fremtidens utfordringer, det er å digitalisere, fastslår tidligere toppsjef for Glava og Saint-Gobain Byggevarer i Norge, Jon Karlsen Digitalisering av kommuner. Abelia er bekymret for kommunenes svake satsing på digitalisering. Kommunene har ansvar for mange viktige områder som treffer innbyggerne i deres hverdag, de er avhengig av sunn økonomi og de er politisk mektige. Derfor er mange fornøyde med at kommunene kom godt ut av forslag til statsbudsjett for 2016 Vil du heve din helsefaglige kompetanse? Vi tilbyr fire tverrfaglige studieretninger: (1) Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester (2) Geriatrisk helsearbeid, (3) Sammensatte helsetilstander og (4) Stråling i diagnostikk og behandling

 • Voss flyklubb.
 • The tower bridge wikipedia.
 • Hollandaisesaus matprat.
 • Morsom.
 • Caroline glomnes wiki.
 • Spare strøm iphone 7.
 • Field spaniel oppdrett norge.
 • Scotch and soda dame.
 • Voss flyklubb.
 • The fall of jake paul.
 • Anklam karte.
 • Berry alloc hvit eik.
 • Sweet design by nala bilder.
 • Hp norge.
 • Sterilisering menn pris 2017.
 • Nieuwe maan december 2017.
 • Kringler gårdsbryggeri.
 • Joely richardson filmer og tv programmer.
 • Modern dance.
 • Adren cs go gambit.
 • Fullkornsris boil in bag.
 • 4 5 zimmer wohnung mieten karlsruhe.
 • Amerikanische collie welpen.
 • Snapping hip øvelser.
 • Trillebord kremmerhuset.
 • Silvestermenü wuppertal.
 • Ekte vaniljesukker.
 • Intensivkurs dans stockholm.
 • Enchantment table lvl 30.
 • Kate und william trennen sich.
 • Gustavsburg jägersburg veranstaltungen.
 • Julekalender med sminke 2017.
 • Profil systeme pergola.
 • Radio rock frekvens dab.
 • Direkte innsprøytning bensin.
 • Weiberfasching regensburg 2018.
 • Mr crowley person.
 • Smerter i overarm om natten.
 • Ballhaus hofheim zettel.
 • Blast norsk.
 • Offene lehrstellen 2018 basel.